3. Bogdanovi dnevi

prijava

DOGODEK JE POTEKEL - PRIJAVE NISO MOŽNE!


KOTIZACIJA75 eurov

PRIJAVE do 5. 5. 2019 oziroma do zapolnitve mest.

POMEMBNE INFORMACIJE:

V prijavnici navedite naslov, na katerega naj bo izstavljen račun za plačilo kotizacije. (Navedite točen naslov - ulico, poštno številko in kraj plačnika in davčno številko, če bo plačnik pravna oseba). Pri plačilu naj bo razvidno, za koga je kotizacija plačana. Če bo izstavljen e-račun, je NUJNO potebno ob prijavi poslati tudi naročilnico vaše institucije na naslov: breda.kenda@gmail.com.)

Računi bodo poslani po zaključku izobraževanja. Prijava se šteje, ko je kotizacija plačana!

PODATKI ZA PLAČILO:

Naslovnik: Slovensko društvo za gestalt terapijo, Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana

TR: SI56 0310 0100 2244 937

BIC: SKBASI2X

DAVČNA številka: 27887111