predstavitev

Slovensko društvo za geštalt terapijo

Cilji društva

  • uveljavljanje geštalt terapije v Sloveniji;
  • sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami ter strokovnjaki s področja psihoterapije;
  • zagotavljanje profesionalnih in etičnih standardov s področja geštalt terapije v Sloveniji in njihovo usklajenost s standardi Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT);
  • uveljavljanje in zagotavljanje vrednot in načel geštalt terapije;
  • podpora članom društva pri njihovem strokovnem razvoju.

Dejavnosti

Organiziramo predavanja in izobraževalne delavnice domačih in tujih strokovnjakov;

Organiziramo strokovna srečanja za svoje člane in druge zainteresirane, z namenom seznanjanja z razvojem GT pri nas in v svetu;

Izvajamo supervizije in evalvacije strokovne dejavnosti s področja GT;

Objavljamo in izdajamo strokovne prispevke in publikacije s področja GT.

Organi društva

Organi društva SLOGES so Skupščina, Izvršni odbor, Strokovni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

Predsednica: Tatjana Verbnik Dobnikar

Podpredsednik: Tomaž Habič

Tajnik: Helena Lenarčič

Blagajničarka: Breda Kenda

Knjižničarka: Marjeta Šarić

Strokovni odbor

Andreja Modrin Švab

Mija Marija Rozman Klemenčič

Ivana Kreft Hausmeister

Tomaž Flajs

Nadzorni odbor

Danila Beloglavec

Vesna Šolar

Natalija Grom

Članstvo

Članstvo v društvu je individualno in prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.

Redni član društva je lahko polnoletna oseba, ki ima zaključeno usposabljanje iz geštalt terapije po merilih, ki veljajo v Evropski zvezi za geštalt terapijo (EAGT) ter je v skladu z Izobraževalnimi standardi društva, in ki izpolnjuje pogoje za naziv geštalt terapevt svetovalec ali geštalt psihoterapevt.

Kandidat za člana društva mora Izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, dokazila o svoji strokovni usposobljenosti ter pisno izjavo, da sprejema statut in etični kodeks društva.

Članarina je 40 EUR.

Temeljni akt SLOGES.pdf
Etični kodeks.pdf
Izobraževalni standardi.pdf
Pravilnik o delovanju Častnega razsodišča 2017 .pdf