psihoterapija

Slovensko društvo za geštalt terapijo

Geštalt terapija

Geštalt terapija je eksistencialna, humanistična in izkustvena psihoterapevtska smer, ki poudarja neizogibno povezanost osebe z njenim okoljem. Pojem »geštalt« izhaja iz nemškega jezika in ima več težko prevedljivih pomenov: oblika, vzorec, celota... V geštalt terapiji nas zanima celota našega doživljanja: kakšne geštalte tvorimo oziroma kakšne so oblike in vzorci doživljanja. Osrednja pozornost je namenjena razvoju doživljanja in kakšna je izkušnja v najširšem pomenu: kakšno je čutenje, razmišljanje, čustvovanje in delovanje v konkretnem sedanjem trenutku. Pri tem terapevt ne presoja pravilnosti ali ustreznosti doživljanja glede na nek zunanji standard (kako naj bi bilo), ampak podpira osebo pri povečevanju zavedanja tega, kar je. Večje zavedanje namreč omogoča več izbire in svobode ter omogoči, da se geštalt spontano oblikuje in razpusti.

Za spodbujanje zavedanja v geštalt terapiji je ključnega pomena pristen odnos med terapevtom in klientom. Takšen odnos omogoča, da se človek v varnem okolju poda na navidez tvegano preizkušanje novih, drugačnih možnosti – temu rečemo eksperiment. Poleg tega se v terapiji ne osredotočamo samo na besedne pripovedi, ampak je enakovredno vključena tudi utelešenost našega bivanja. Prisotni smo z besedami, spomini, čustvi, telesom (občutki, drža, gibanje, dihanje). Izhodišče dela v geštalt terapiji je celostno doživljanje tukaj in zdaj, pri čemer skušamo razumeti, kakšna je vključenost preteklosti, dosedanjih življenjskih izkušenj in načrtov za prihodnost v sedanjem doživljanju posameznika, ki ga lahko razumemo samo v njegovem celovitem kontekstu.

Pretekli načini odzivanja so lahko močno prisotni prav sedaj in pogosto se soočamo s problemi ravno zato, ker odzivi, ki so bili učinkoviti v preteklosti, v aktualni situaciji ne ustrezajo več. Eden od ciljev geštalt terapije je z eksperimentiranjem v varnem okolju doseči povečanje zavedanja in možnosti izbir za razpuščanje ustaljenega in neučinkovitega vzorca doživljanja – t.i. fiksnega geštalta. Običajno pridejo v psihoterapijo ljudje, ki se soočajo s težavami, ki so v stiski in ki želijo nekaj spremeniti v svojem življenju. Geštalt terapija je primerna za ljudi, ki želijo pomoč pri spoprijemanju s težavami in/ali se želijo bolje spoznati in raziskovati vzorce svojega doživljanja in oblikovanja odnosov z drugimi. Poteka v različnih oblikah: kot individualna terapija, partnerska terapija, prav tako obstaja geštalt terapevtski pristop v coachingu.

Geštalt terapevt ne pozna odgovorov za drugega in se ne odloča namesto klienta, ampak se osredotoča na posameznikovo neposredno izkušnjo, na povečanje avtonomije, osebne moči, svobode in odgovornosti (response-ability). Namesto vnaprej znanih odgovorov ali rešitev je namen terapije omogočiti večjo možnost spontanega, ustvarjalnega in hkrati avtonomnega, odgovornega odziva v konkretni življenjski situaciji. V geštalt terapiji poskušamo zagotoviti okoliščine, ki so dovolj varne, da se oseba odloči za preizkušanje nečesa novega in dovolj izzivalne, da prinesejo novost in drugačne možnosti za bolj živo in avtentično življenje.