psihoterapija

Slovensko društvo za geštalt terapijo

Geštalt terapija

Geštalt terapija je ena od humanističnih psihoterapevtskih modalitet. Poudarja človekovo naravno težnjo k uresničenju svojih potencialov.

Primerna je tako za delo s posamezniki kot tudi s pari, družinami in skupinami. Uporablja se v psihoterapiji, pri svetovanju in razvoju organizacij. Načela in metode geštalt terapije so uporabni povsod, kjer je pomembno vzpostaviti kakovosten stik z ljudmi (npr. pri socialnem delu, v zdravstvu, izobraževanju).

Geštalt terapevt je v terapevtskem procesu pozoren na klientov proces vzpostavljanja stika in načine, kako prekinja stik, pa tudi na svoje odzive. V pogovoru in z uporabo terapevtskih eksperimentov spodbuja klientovo doživljanje tako, da se ta lahko neposredno, v trenutku zave, kaj počne in kako to počne.

Eden od osnovnih ciljev geštalt terapije je kakovost zavedanja, ki klientu odpira možnost izbire in s tem prevzemanja odgovornosti za ustvarjanje lastnega življenja. Z vidika vednosti je za geštalt terapevta najbolj relevantno vprašanje, kaj in kako lahko klient sam spozna oziroma uvidi prek lastnega zavedanja. Geštalt terapevt ne prevzema vloge strokovnjaka za klientovo doživljanje in njegove življenjske odločitve. Bolj kot njegove interpretacije ga zanima klientovo lastno doživljanje. Njegova vloga je predvsem v tem, da z ustrezno zasnovano terapijo klientu omogoča, da ta postaja vse bolj odgovoren za svojo eksistenco. V praksi to pomeni, da terapevt s klientom raziskuje njegovo doživljanje, mu pomaga, da ozavesti lastne potrebe in občutke, osmisli svoje življenjske situacije in sprejema svoje lastne odločitve.


Kako poteka?

Koliko traja?

Je primerna zame?

Kako to deluje?