razpis za vpis v študij družinske terapije

INŠTITUT ZA DRUŽINSKO TERAPIJO
razpisuje vpis v študij družinske terapije in psihoterapije

Opis izobraževanja

Program se izvaja od leta 1990. Od takrat je bilo opravljenih več izobraževanj in izdanih več publikacij na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega dela in zdravstva. Več let je študijski program potekal pod okriljem Kemplerjevega inštituta na Nizozemskem, od leta 2018 pa poteka pod samostojno evropsko akreditacijo Inštituta za družinsko terapijo. V letu 2023 vpisujemo že 8. študijsko skupino.

Izobraževanje poteka 4 leta v obliki večdnevnih treningov v skupini, v sklopih po 2, 3, 4 ali 5 dni. Obsega skupaj 1650 ur. Študentje v skupini opravijo 900 ur izobraževanja, in sicer 600 ur teorije in prakse, 100 ur supervizije in 200 ur osebne terapevtske izkušnje.

Poleg v skupini izvedenega izobraževalnega programa je za študenta obvezno samostojno učenje ter sodelovanje v skupini za intervizijo (med vsakim skupinskim srečanjem eno srečanje intervizijske skupine), vključenost v individualno učno terapijo (vsaj 50 ur z enim geštalt psihoterapevtom), vključenost v individualno supervizijo (vsaj 50 ur), vključenost v ure po lastni izbiri iz področja geštalt terapije (vsaj 50 ur) ter ure dela s klienti (vsaj 400 ur v času 2 let ali več), kakor to določa Evropska zveza za geštalt terapijo – EAGT (vsi dokumenti dostopni na www.eagt.org).

Študentje si sami organizirajo prakso v psihiatrični ustanovi, ambulanti, praksi, organizaciji oz. znotraj specifičnega programa duševnega zdravja v trajanju minimalno 80 ur. Cilj te prakse je pridobivanje praktičnega znanja s področja psihopatologije. Študentom, ki so se s sistemom mentalnega zdravja seznanili v okviru svojih delovnih izkušenj, psihiatrične namestitve ni potrebno opravljati.

Izobraževanje je primerno tudi za psihoterapevte drugih modalitet, ki želijo pridobiti dodatno znanje iz področja dela z družinami in pari. V kolikor je posameznik zaključil psihoterapevtsko izobraževanje druge modalitete, se mu po presoji vodje izobraževanja na IDT lahko priznajo ure prakse, učne terapije in individualne supervizije, ki jih je opravil v okviru prvega psihoterapevtskega izobraževanja.

Po uspešno zaključenem štiriletnem izobraževanju in opravljenih urah supervizije, učne terapije, urah po lastni izbiri in urah prakse lahko študent pristopi h zaključnemu izpitu. Po uspešno zaključenem izpitu se študentu podeli diploma psihoterapevta. Uspešno zaključen program omogoča pridobitev Slovenske diplome za psihoterapijo in Evropske diplome za psihoterapijo. Celotna dokumentacija in opis postopka dostopna na www.europsyche.org.

Izobraževalna ekipa

Marica Dobnikar Žerjav, univ.dipl.psih.
Dr. Andreja Grobelšek, univ.dipl.soc.ped.
Dr. Ivana Kreft Hausmeister, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., strokovna vodja na IDT

Gostujoči učitelji

Sonja Bouwkamp, ustanoviteljica Kemplerjevega inštituta na Nizozemskem
Ferdinand Bijzet, direktor Kemplerjevega inštituta na Nizozemskem
Kevin McCann, M.I.A.C.P., geštalt terapevt

Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman, univ.dipl.soc.ped.
Doc. dr.Nina Mešl, univ.dipl.soc.del.

Vpisni pogoji

Za vključitev v izobraževanje je potrebna dokončana II. stopnja študija po bolonjski shemi oziroma 7. stopnja iz področij poklicev pomoči ali drugih sorodnih poklicev.

Če kandidat nima zaključene 7. stopnje izobrazbe iz poklicev pomoči ali drugih sorodnih poklicev, mora opraviti program splošnih psihoterapevtskih vsebin (propedevtike) pred začetkom študija ali biti vpisan v program.

Za kandidate, ki so zaposleni oz. delujejo na področju poklicev pomoči in/ali so pridobili svoje znanje in veščine skozi druge oblike izobraževanja, se razvidnost obsega in ravni njihovega znanja ter veščin izkazuje s postopkom, ki ga poznamo kot 'priznavanje predhodnega učenja'  (Accreditation of Prior Learning – APL). Priznavanje predhodnega učenja velja za strokovni vidik, ne pa za splošno izobraževalni, zato ne more nadomestiti splošno zahtevane stopnje izobrazbe.

Ker je večina strokovne literature zaenkrat dostopna večinoma v tujih jezikih in da del programa izvajajo tuji edukatorji, je za uspešno sledenje programu potrebno tudi osnovno znanje angleškega jezika.

V izobraževanje se lahko kandidat vpiše z vpisnim obrazcem IDT, ki bo objavljen na spletni strani inštituta www.kempler.si ali pa pošljete podatke in dokazila na elektronski naslov info@kempler.si.

Vpisi bodo obravnavani po vrstnem redu, v katerem bodo prispele prijave. Po prejemu prijave bo kandidat prejel potrdilo o prejemu in bo po potrebi naprošen za dodatne informacije.

Študijski svet bo kandidate povabil na razgovor. Na podlagi razgovorov odloči, ali bo kandidat začel z izobraževanjem. Kandidat bo o odločitvi obveščen v najkrajšem možnem času po elektronski ali navadni pošti.

Izobraževanja se izvedejo, če je vpisanih dovolj študentov. IDT si pridružuje pravico do spremembe časa in kraja izobraževanja.

Cena in plačilo izobraževanja

Cena enega letnika izobraževanja znaša 2490 eurov. V ceno izobraževanja so všteti stroški organizacije in administracije za obseg 900 ur (4-letni program) izobraževanja. V ceno niso všteti stroški potrebne literature ter stroški bivanja, hrane in pijače med izobraževalnimi dejavnostmi, razen če ni določeno drugače. Ure učne terapije, individualne supervizije, ure po lastni izbiri in zaključni izpit niso všteti v ceno izobraževanja.

Študent mora ob prijavi plačati 50 eurov vpisnine. Šolnino za posamezen letnik lahko plača v največ štirih obrokih do konca posameznega letnika. Poleg opravljenih obveznosti v posameznem letniku je pogoj za napredovanje v višji letnik tudi plačana šolnina do konca vsakega letnika.

Informativni dan

Vse, ki vas zanima študij geštalt izkustvene družinske terapije in psihoterapije, bomo povabili, da se nam pridružite na informativnem dnevu 22.6. ob 18h na Likozarjevi 3 v Ljubljani. Predstavili vam bomo potek izobraževanja in odgovorili na vaša morebitna vprašanja. Za informativni dan se lahko prijavite na elektronski naslov info@kempler.si.